U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid

van Veerle Heeren, Michèle Hostekint, Liesbeth Homans en Griet Coppé
1334 (2011-2012) nr. 4
Amendement nr. 13
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 december 2011
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1334 (2011-2012) nr. 1
1334 (2011-2012) nr. 2
1334 (2011-2012) nr. 4
1334 (2011-2012) nr. 7
1334 (2011-2012) nr. 8