U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, wat de verplichte inburgering van asielzoekers betreft

van Willy Segers, Ward Kennes, Fatma Pehlivan, Veli Yüksel, Kurt De Loor, Lieven Dehandschutter en Sonja Claes
1389 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 december 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 december 2011
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
17 januari 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
17 februari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
6 maart 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1389 (2011-2012) nr. 1
1389 (2011-2012) nr. 2
1389 (2011-2012) nr. 3
1389 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1389 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid