U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Resolutie betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf

1223 (2010-2011) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 november 2011
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1223 (2010-2011) nr. 1
1223 (2010-2011) nr. 2
1223 (2010-2011) nr. 3