U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie

van de Vlaamse Regering
1371 (2011-2012) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Wapenhandeldecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
18 januari 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 januari 2012
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
31 januari 2012
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
28 februari 2012
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Hoorzitting (eerste reeks) met vertegenwoordigers van: - het Vlaams Vredesinstituut - de Federale Wapendienst - Agoria - Pax Christi - VOS Vlaamse Vredesbeweging
6 maart 2012
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Hoorzitting (tweede reeks) met vertegenwoordigers van: - Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen - Barco - vzw Vredesactie - OIP Sensor Systems - Amnesty International Vlaanderen
24 april 2012
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
8 mei 2012
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
22 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
15 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1371 (2011-2012) nr. 1
1371 (2011-2012) nr. 2
1371 (2011-2012) nr. 5
1371 (2011-2012) nr. 6
1371 (2011-2012) nr. 7

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1371 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details