U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

van de Vlaamse Regering
1375 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 november 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 december 2011
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 december 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
11 januari 2012
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoorzitting met: - de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid - de Afdeling Transport en Mobiliteit van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - professor Joeri Van Mierlo, vakgroep Elektrotechniek en Energietechniek van de Vrije Universiteit Brussel
18 januari 2012
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie (FEBIAC) - Vlaamse Automobilistenbond (VAB) - Bond Beter Leefmilieu (BBL)
24 januari 2012
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bespreking
31 januari 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bespreking en stemming
17 februari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
23 februari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1375 (2011-2012) nr. 1
1375 (2011-2012) nr. 5
1375 (2011-2012) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1375 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd
 • 36 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Matthias Diependaele, Sas van Rouveroij en Wilfried Vandaele
Materie
Gewestaangelegenheid