U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 november 2011
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
6 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
20 december 2011
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
26 januari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2011-2012) nr. 1
19 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 42 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd: