U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
18 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 november 2011
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 december 2011
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
26 januari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

18 (2011-2012) nr. 1
18 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 18 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 42 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd: