U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
29 november 2011
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
30 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
6 december 2011
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met de heer Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris, en de heer Rob De Donder, coördinator Vlaamse Jeugdraad
13 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
20 januari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
7 maart 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1363 (2011-2012) nr. 1
1363 (2011-2012) nr. 2
1363 (2011-2012) nr. 3
1363 (2011-2012) nr. 4
1363 (2011-2012) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1363 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid