U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden

1250 (2010-2011) nr. 5
Amendement nr. 5
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

8 november 2011
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1250 (2010-2011) nr. 1
1250 (2010-2011) nr. 3
1250 (2010-2011) nr. 4
1250 (2010-2011) nr. 5