U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid

van de Vlaamse Regering
1334 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
28 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
1 december 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
6 december 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Woonraad, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
8 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
27 januari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1334 (2011-2012) nr. 1
1334 (2011-2012) nr. 2
1334 (2011-2012) nr. 4
1334 (2011-2012) nr. 7
1334 (2011-2012) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1334 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Veerle Heeren
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid