U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

1144 (2010-2011) nr. 3
Amendementen 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

5 oktober 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1144 (2010-2011) nr. 1
1144 (2010-2011) nr. 3
1144 (2010-2011) nr. 4
1144 (2010-2011) nr. 5
1144 (2010-2011) nr. 6