U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants

van de Vlaamse Regering
1275 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
21 oktober 2011
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 oktober 2011
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
10 februari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
20 maart 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1275 (2011-2012) nr. 1
1275 (2011-2012) nr. 3
1275 (2011-2012) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1275 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Roegiers en Luckas Van Der Taelen
Materie
Gewestaangelegenheid