U bent hier

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar het beleid van de Vlaamse overheid ten opzichte van de Gemeentelijke Holding

van Filip Dewinter en Jan Penris
1269 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1269 (2011-2012) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek 1269 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 17 leden hebben "ja" gestemd
  • 75 leden hebben "neen" gestemd
  • 11 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details