U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

van Gwenny De Vroe, Ivan Sabbe, Sas van Rouveroij, Lode Vereeck, Mercedes Van Volcem en Boudewijn Bouckaert
1256 (2010-2011) nr. 1

Procedureverloop

21 september 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 december 2011
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
17 januari 2012
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Documenten

1256 (2010-2011) nr. 1
1256 (2010-2011) nr. 2
1256 (2010-2011) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid