U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 juli 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 augustus 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 augustus 2011
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 oktober 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister Toelichting van de reguleringsimpactanalyse (RIA)
25 oktober 2011
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - de heer Werner Bosmans, DG Milieu van de Europese commissie - de heer Peter Tom Jones, Departement Toegepaste Materiaalkunde van de K.U. Leuven en Transitienetwerk Plan C en met vertegenwoordigers van: - Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM) - Interafval - Fost Plus
26 oktober 2011
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - Indaver - Van Gansewinkel - SITA België
8 november 2011
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
28 februari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1233 (2010-2011) nr. 1
1233 (2010-2011) nr. 3
1233 (2010-2011) nr. 4
1233 (2010-2011) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1233 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid