U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf met vertegenwoordigers van PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), Fedesco en NPG-energy

1113 (2010-2011) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 juli 2011

Documenten

1113 (2010-2011) nr. 1
1113 (2010-2011) nr. 2
1113 (2010-2011) nr. 3
1113 (2010-2011) nr. 4
1113 (2010-2011) nr. 5

Meer details