U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf met vertegenwoordigers van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Eandis en ODE (Organisatie voor Duurzame Energie)

1113 (2010-2011) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 juli 2011

Documenten

1113 (2010-2011) nr. 1
1113 (2010-2011) nr. 2
1113 (2010-2011) nr. 3
1113 (2010-2011) nr. 4
1113 (2010-2011) nr. 5

Meer details

Verslaggevers
Liesbeth Homans en Irina De Knop