U bent hier

Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf. Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop, Mercedes Van Volcem, Patricia Ceysens en Vera Van der Borght en de heren Filip Anthuenis en Sas van Rouveroij

1113 (2010-2011) nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

30 juni 2011
Reflectienota (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

1113 (2010-2011) nr. 1
1113 (2010-2011) nr. 2
1113 (2010-2011) nr. 5