U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2010

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2010-2011) nr. 1

Procedureverloop

29 juni 2011
Te behandelen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 oktober 2011
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid en Commissie Jeugdzorg Toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
6 oktober 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
11 oktober 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, deel Leefmilieu en Water Benoeming van een verslaggever en bespreking
12 oktober 2011
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, deel Ruimtelijke Ordening Benoeming van een verslaggever en bespreking
27 oktober 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Bevoegdheden Wonen en Energie Gedachtewisseling met mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, en met vertegenwoordigers van de Vlaamse Ombudsdienst
8 november 2011
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
6 december 2011
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Bevoegdheden Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams Ombudsman, en de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
2 februari 2012
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Bevoegdheden Commissie Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking

Documenten

41 (2010-2011) nr. 1
41 (2010-2011) nr. 2
41 (2010-2011) nr. 3
41 (2010-2011) nr. 4
41 (2010-2011) nr. 5
41 (2010-2011) nr. 6
41 (2010-2011) nr. 7
41 (2010-2011) nr. 8
41 (2010-2011) nr. 9