U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

842 (2010-2011) nr. 8
Amendementen 45 en 46
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

28 juni 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

842 (2010-2011) nr. 1
842 (2010-2011) nr. 1-Bijlage
842 (2010-2011) nr. 2
842 (2010-2011) nr. 3
842 (2010-2011) nr. 7
842 (2010-2011) nr. 8