U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 juni 2011 door mevrouw Ulla Werbrouck en de heer Johan Deckmyn in commissie gehouden interpellaties tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, respectievelijk over de evaluatie van de topsportscholen, en over de afschaffing van topsportopleidingen in Vlaanderen

van Johan Deckmyn en Wim Wienen
1194 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 juni 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2011
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
7 juli 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1194 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1194 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 60 leden hebben "neen" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details