U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

1189 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 juni 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
17 juni 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 juni 2011
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
6 juli 2011
Plenaire vergadering
Op de agenda: Bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
7 juli 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1189 (2010-2011) nr. 1
1189 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1189 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd: