U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

1123 (2010-2011) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

1 juni 2011
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1123 (2010-2011) nr. 1
1123 (2010-2011) nr. 2
1123 (2010-2011) nr. 3