U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

1123 (2010-2011) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

1 juni 2011
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1123 (2010-2011) nr. 1
1123 (2010-2011) nr. 2
1123 (2010-2011) nr. 3