U bent hier

Voorstel van decreet van de dames Annick De Ridder, Karin Brouwers en Patricia De Waele, de heren Lieven Dehandschutter en Ward Kennes, mevrouw Els Robeyns en de heer Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme mondeling uitgebracht door de heer Marnic De Meulemeester

1123 (2010-2011) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 juni 2011
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1123 (2010-2011) nr. 1
1123 (2010-2011) nr. 2

Meer details