U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

1102 (2010-2011) nr. 5
Amendementen 14, 15, 16, 17 en 18
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 juni 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1102 (2010-2011) nr. 1
1102 (2010-2011) nr. 5
1102 (2010-2011) nr. 6
1102 (2010-2011) nr. 7