U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Dirk Peeters aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

19-A (2010-2011) nr. 2-F
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 juni 2011
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

Meer details

Verslaggever