U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 juni 2011 door de heren Jan Penris, Eric Van Rompuy en Sas van Rouveroij in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, respectievelijk over de nieuwe overheidssteun (aankoop kortlopend schuldpapier) voor de Gemeentelijke Holding, over de financiële steun van het Vlaamse Gewest aan de Gemeentelijke Holding en het mogelijke scenario voor regionale opdeling, en over de onrust bij de Gemeentelijke Holding

1181 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

1 juni 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
15 juni 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

1181 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1181 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 13 leden hebben "ja" gestemd
  • 59 leden hebben "neen" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details