U bent hier

Voorstel van decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Else De Wachter, Tom Dehaene, Lies Jans, John Crombez, Vera Jans, Helga Stevens en Tinne Rombouts
1168 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
15 juli 2011
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
11 oktober 2011
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
14 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
20 januari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
2 maart 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1168 (2010-2011) nr. 1
1168 (2010-2011) nr. 3
1168 (2010-2011) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1168 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Marijke Dillen, Katrien Schryvers en Mieke Vogels
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid