U bent hier

Verslag van de hoorzitting met het oog op het duiden van de problematiek vanuit het werkveld, met Stefan Grielens, Vrije-CLB-Koepel (VCLB), Dries Vandermeersch, Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO!, Yolande Schulpen, dienst CLB van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG), Jan Willems en Anja Dingenen, Schoolinternaten Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), en Hilde Haerden, Opvoedingswinkel Genk

namens de Commissie ad hoc Jeugdzorg, verslag door Marijke Dillen, Mieke Vogels en Katrien Schryvers
872 (2010-2011) nr. 24
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

19 april 2011

Documenten

872 (2010-2011) nr. 1
872 (2010-2011) nr. 2
872 (2010-2011) nr. 3
872 (2010-2011) nr. 4
872 (2010-2011) nr. 5
872 (2010-2011) nr. 6
872 (2010-2011) nr. 7
872 (2010-2011) nr. 8
872 (2010-2011) nr. 9
872 (2010-2011) nr. 10
872 (2010-2011) nr. 11
872 (2010-2011) nr. 12
872 (2010-2011) nr. 13
872 (2010-2011) nr. 14
872 (2010-2011) nr. 15
872 (2010-2011) nr. 16
872 (2010-2011) nr. 17
872 (2010-2011) nr. 18
872 (2010-2011) nr. 19
872 (2010-2011) nr. 20
872 (2010-2011) nr. 21
872 (2010-2011) nr. 22
872 (2010-2011) nr. 23
872 (2010-2011) nr. 24
872 (2010-2011) nr. 25

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Marijke Dillen, Mieke Vogels en Katrien Schryvers