U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

1084 (2010-2011) nr. 7
Amendementen 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 en 46
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1084 (2010-2011) nr. 1
1084 (2010-2011) nr. 4
1084 (2010-2011) nr. 7
1084 (2010-2011) nr. 8