U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

1102 (2010-2011) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1102 (2010-2011) nr. 1
1102 (2010-2011) nr. 2
1102 (2010-2011) nr. 6
1102 (2010-2011) nr. 7