U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft

van Katrien Schryvers, Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Ward Kennes, Els Robeyns, Willy Segers en Sonja Claes
1151 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
16 juni 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 juni 2011
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 november 2011
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
30 november 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
9 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
10 januari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1151 (2010-2011) nr. 1
1151 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1151 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid