U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtemen van het gewoon kleuter- en lager onderwijs. Verslag namens de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid. Erratum

583 (1993-1994) nr. 5-Erratum
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

30 januari 1995
Erratum (pdf) ingediend

Documenten

583 (1993-1994) nr. 1
583 (1993-1994) nr. 2
583 (1993-1994) nr. 3
583 (1993-1994) nr. 4
583 (1993-1994) nr. 5
583 (1993-1994) nr. 5-Erratum
583 (1993-1994) nr. 6