U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 mei 2011 door mevrouw Ulla Werbrouck en de heer Veli Yüksel in commissie gehouden interpellaties tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de evaluatie van het Participatiedecreet, wat het onderdeel sport betreft

van Johan Deckmyn en Wim Wienen
1134 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 juni 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1134 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1134 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 70 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details