U bent hier

Amendement op het ontwerp van bijzonder decreet tot aanvulling van het decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Kurt De Loor, Willy Segers, Karin Brouwers, Els Robeyns en Ward Kennes
1085 (2010-2011) nr. 4
Amendement nr. 5
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

11 mei 2011
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

1085 (2010-2011) nr. 1
1085 (2010-2011) nr. 4
1085 (2010-2011) nr. 6