U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Lieven Dehandschutter, Jan Verfaillie, Kurt De Loor, Willy Segers, Karin Brouwers, Els Robeyns en Ward Kennes
1084 (2010-2011) nr. 4
Amendement nr. 20
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

11 mei 2011
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1084 (2010-2011) nr. 1
1084 (2010-2011) nr. 4
1084 (2010-2011) nr. 5
1084 (2010-2011) nr. 8