U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

1084 (2010-2011) nr. 4
Amendement nr. 20
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

11 mei 2011
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten