U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
17 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
1 juni 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 juni 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1123 (2010-2011) nr. 1
1123 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1123 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid