U bent hier

Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf

van de Vlaamse Regering
1113 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
23 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
1 juni 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 juni 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van VITO, Eandis en ODE
16 juni 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van Fedesco, de PMV en NPG-energy
29 juni 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
30 juni 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Eventueel: voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
15 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
10 augustus 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1113 (2010-2011) nr. 1
1113 (2010-2011) nr. 2
1113 (2010-2011) nr. 3
1113 (2010-2011) nr. 4
1113 (2010-2011) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1113 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid