U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
16 mei 2011
Te behandelen in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17 mei 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 5. Gezondheidszorg Hoofdstuk 6. Knelpuntdossiers VAPH en FJW Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever en algemene toelichting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen Hoofdstuk 9. Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu Hoofdstuk 10. Overdracht gronden NV Aquafin Hoofdstuk 11. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Benoeming van een verslaggever en bespreking
19 mei 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Vlaams Stedenfonds Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Fonds CCP-ECP
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
24 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen Hoofdstuk 9. Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu Hoofdstuk 10. Overdracht gronden NV Aquafin Hoofdstuk 11. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Stemming
26 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 11/2. Brabo II (nieuw) Hoofdstuk 11/3. Waarborg NV Vlaamse Havens (nieuw) Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
31 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Fonds CCP-ECP Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Bespreking en stemming
7 juni 2011
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming van de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
30 juni 2011
Aangenomen in plenaire vergadering
8 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1111 (2010-2011) nr. 1
1111 (2010-2011) nr. 1-Addenda
1111 (2010-2011) nr. 2
1111 (2010-2011) nr. 4
1111 (2010-2011) nr. 5
1111 (2010-2011) nr. 6
1111 (2010-2011) nr. 7
1111 (2010-2011) nr. 8
1111 (2010-2011) nr. 9
1111 (2010-2011) nr. 10
1111 (2010-2011) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1111 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 23 leden hebben "neen" gestemd
 • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 21 leden hebben "neen" gestemd
 • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Tinne Rombouts, Marijke Dillen, Helga Stevens, Mia De Vits, Vera Van der Borght, Michèle Hostekint, Bart Caron, Marleen Vanderpoorten, Jan Roegiers en Griet Smaers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid