U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het voorstellen aan de UNESCO om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens

1098 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 juni 2011
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
8 juni 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voorstel van resolutie betreffende het voorstellen aan de UNESCO om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens
22 juni 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1098 (2010-2011) nr. 1
1098 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1098 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details