U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 april 2011 door mevrouw Katrien Schryvers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de evaluatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan

van Katrien Schryvers, Kris Van Dijck, Tinne Rombouts en Danielle Godderis-T'Jonck
1081 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
4 mei 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1081 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1081 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers