U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 april 2011 door mevrouw Katrien Schryvers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de evaluatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan

van Johan Deckmyn en Wim Wienen
1080 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
4 mei 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1080 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1080 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 17 leden hebben "ja" gestemd
  • 87 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers