U bent hier

Ontwerp van bijzonder decreet tot aanvulling van het decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van de Vlaamse Regering
1085 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
21 april 2011
Advies Raad van State gevraagd
28 april 2011
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
3 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 mei 2011
Advies Raad van State ontvangen
24 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
30 juni 2011
Aangenomen in plenaire vergadering
8 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
25 augustus 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1085 (2010-2011) nr. 1
1085 (2010-2011) nr. 4
1085 (2010-2011) nr. 5
1085 (2010-2011) nr. 6

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van bijzonder decreet 1085 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jan Durnez
Materie
Gewestaangelegenheid