U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van de Vlaamse Regering
1084 (2010-2011) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
21 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Advies Raad van State gevraagd
28 april 2011
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
3 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 mei 2011
24 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
30 juni 2011
Aangenomen in plenaire vergadering
8 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
25 augustus 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1084 (2010-2011) nr. 1
1084 (2010-2011) nr. 4
1084 (2010-2011) nr. 5
1084 (2010-2011) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1084 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid