U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
12 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
17 juni 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1083 (2010-2011) nr. 1
1083 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1083 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid