U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
4 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
17 juni 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1083 (2010-2011) nr. 1
1083 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1083 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Vera Celis
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid