U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
4 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 mei 2011
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
20 mei 2011
Advies Raad van State gevraagd
26 mei 2011
Advies Raad van State ontvangen
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking en stemming
31 mei 2011
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Tweede lezing (artikel 68, 1, b van het Reglement)
15 juni 2011
1 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
30 augustus 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1082 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 53 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Kathleen Deckx en Wim Van Dijck
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid