U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
4 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 mei 2011
Advies Raad van State gevraagd.
26 mei 2011
31 mei 2011
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
15 juni 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Tweede lezing in plenaire vergadering gevraagd.
22 juni 2011
Tweede lezing in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
1 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 augustus 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1082 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 53 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid