U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 mei 2011
Advies Raad van State gevraagd
26 mei 2011
Advies Raad van State ontvangen
Tweede lezing in commissie gevraagd
31 mei 2011
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
15 juni 2011
1 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
30 augustus 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1082 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 53 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid