U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

van de Vlaamse Regering
1079 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
26 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
12 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
1 juni 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 juni 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1079 (2010-2011) nr. 1
1079 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1079 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 111 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid