U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

van de Vlaamse Regering
1079 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 mei 2011
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
17 juni 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1079 (2010-2011) nr. 1
1079 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1079 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 111 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Kathleen Helsen
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid