U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 april 2011 door de dames Mieke Vogels, Ann Brusseel en Marijke Dillen in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, respectievelijk over het eerste voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 en de vertraagde uitvoering ervan, over de resultaten van het voortgangsrapport Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, en over het voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

van Güler Turan, Lies Jans en Helga Stevens
1077 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 april 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
4 mei 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1077 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1077 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 45 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: