U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 maart 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 april 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 mei 2011
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
24 mei 2011
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
7 juni 2011
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
30 juni 2011
Aangenomen in plenaire vergadering
8 juli 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1045 (2010-2011) nr. 1
1045 (2010-2011) nr. 3
1045 (2010-2011) nr. 4
1045 (2010-2011) nr. 5
1045 (2010-2011) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1045 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 46 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Griet Smaers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid