U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 maart 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 maart 2011
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 maart 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Boerenbond - Algemeen Boerensyndicaat - Bond Beter Leefmilieu - Natuurpunt
5 april 2011
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 april 2011
Advies Raad van State gevraagd
27 april 2011
Advies Raad van State ontvangen
6 mei 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
13 mei 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1038 (2010-2011) nr. 1
1038 (2010-2011) nr. 3
1038 (2010-2011) nr. 4
1038 (2010-2011) nr. 5
1038 (2010-2011) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1038 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 45 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Robrecht Bothuyne en Karlos Callens
Materie
Gewestaangelegenheid